Życzenia świąteczne

Rekrutacja na studia II stopnia

Oferta szkoleń Biura Karier SGGW

Oferta pracy

Druga strona – spotkanie z dr. hab. Arkadiuszem Orłowskim, prof. SGGW

Sztuczna inteligencja – audycja z udziałem dr. hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. SGGW

Dni SGGW

Życzenia świąteczne

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą prace magisterską i doktorską z zakresu statystyki, edycja V

Student Cybernetics Symposium 17-18 maja 2023 r.