Nowe technologie dla dziewczyn

Pierwsza pomoc psychologiczna czyli jak sobie radzić z kryzysami zdrowia psychicznego oraz jak postępować w sytuacjach trudnych

Praktyki studenckie w ABW

Ankieta ERASMUS+

Życzenia świąteczne

Licytacja dla WOŚP na WZIM

Godziny dziekańskie

Tutoring i mentoring dla studentów i doktorantów SGGW

Uczelnie partnerskie Erasmus+

Godziny dziekańskie we wtorek 19 grudnia od 10.00 do 13.00