Godziny dziekańskie dla studentów I roku 19.10 od 9:00 do 10:30

Zarządzenie nr 104 Rektora SGGW w Warszawie

Zarządzenie nr 103 Rektora SGGW w Warszawie

Prośba o wypełnienie ankiety

Wykład z Podstaw matematyki wyższej, studia niestacjonarne, zima 21/22

Wykłady zdalne na kierunku Informatyka, studia stacjonarne, I rok

Godziny dziekańskie 4 X od 13.00 do 16.00

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Wykłady zdalne na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia stacjonarne, I rok

Spotkanie z pracodawcami IT już 23 września