Życzenia świąteczne

Licytacja dla WOŚP na WZIM

Godziny dziekańskie

Webinarium Biura Szkolnictwa Wyższego, program Erasmus+

Godziny dziekańskie we wtorek 19 grudnia od 10.00 do 13.00

Godziny dziekańskie

Inauguracja Roku Akademickiego

Oferta pracy

Życzenia świąteczne

XI Konferencja Symbioza Techniki i Informatyki – Kiry, 19-22.06.2023