Godziny dziekańskie

Inauguracja Roku Akademickiego

Oferta pracy

Życzenia świąteczne

XI Konferencja Symbioza Techniki i Informatyki – Kiry, 19-22.06.2023

Warsztaty z Arduino

Życzenia świąteczne!

What was the last Nobel Prize in Physics given for?

Godziny dziekańskie w czwartek 15 grudnia od 11.30 do 14.30

Godziny dziekańskie