Godziny dziekańskie w piątek 27 maja od 9:30 do 13:30

Życzenia świąteczne

Wsparcie SGGW dla Ukrainy!

Uchwała Senatu SGGW w Warszawie

Zarządzenie nr 11 Rektora SGGW w Warszawie

Życzenia świąteczne

Prośba o pomoc

Godziny dziekańskie dla studentów I roku 19.10 od 9:00 do 10:30

Zarządzenie nr 104 Rektora SGGW w Warszawie

Zarządzenie nr 103 Rektora SGGW w Warszawie