Godziny dziekańskie dla studentów I roku 19.10 od 9:00 do 10:30

Zarządzenie nr 104 Rektora SGGW w Warszawie

Zarządzenie nr 103 Rektora SGGW w Warszawie

Godziny dziekańskie 4 X od 13.00 do 16.00

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Masterclass for Global Leaders – „Przyszłość Człowieka, Ekonomii i Wszechświata”

KRASP o promocji szczepień przeciw COVID-19

Dr hab. Piotr Jałowiecki

Dr Aleksandra Ignar

Życzenia wielkanocne