Warsztaty z Arduino

Życzenia świąteczne!

What was the last Nobel Prize in Physics given for?

Godziny dziekańskie w czwartek 15 grudnia od 11.30 do 14.30

Godziny dziekańskie

Inauguracja Roku Akademickiego

International Conference on Computer Vision and Graphics ICCVG 2022

Godziny dziekańskie w piątek 27 maja od 9:30 do 13:30

Życzenia świąteczne

Wsparcie SGGW dla Ukrainy!