Semestr zimowy

Ogłoszenia dla studentów

Uczelnie partnerskie Erasmus+

Uczelnie partnerskie WZIM SGGW w Warszawie w projekcie ERASMUS+.

Uczelnie partnerskie WZIM w programie Erasmus+

Prośba o wypełnienie ankiety

Prośba do Studentek i Studentów o pomoc w pracy naukowej poprzez poświęcenie 10-15 minut na wypełnienie ankiety.