Misja

Strategia Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki do 2030 roku

MISJA Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki
WIZJA PRZYSZŁOŚCI Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki
ZAŁOŻENIA STRATEGII Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki
Cele strategiczne Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyk są następujące:

Historia

Galeria