Student Paweł Żbikowski laureatem konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego