Kontakt do koordynatorów praktyk studenckich

KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA – STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne - kierunek Informatyka
KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA – STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK INFORMATYKA – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Podstawowe informacje

Czas Trwania Praktyk
Termin zakończenia praktyk

Dalsze informacje

Ubezpieczenie
Dokumenty potrzebne pracodawcy: porozumienie, skierowanie na praktyki lub umowa na praktyki
Procedury związane z odbywaniem praktyk