Kontakt do koordynatorów praktyk studenckich

Studia stacjonarne - kierunek Informatyka i Ekonometria
Studia stacjonarne - kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne – kierunek Informatyka i Ekonometria
Studia stacjonarne i niestacjonarne – kierunek Informatyka

Podstawowe informacje

Czas Trwania Praktyk
Termin zakończenia praktyk

Dalsze informacje

Ubezpieczenie
Dokumenty potrzebne pracodawcy – porozumienie, skierowanie na praktyki lub umowa na praktyki
Procedury związane z odbywaniem praktyk