Praktyki studenckie

Kontakt do koordynatorów praktyk studenckich

Studia stacjonarne-kierunek Informatyka i Ekonometria
Studia stacjonarne-kierunek Informatyka
Studia niestacjonarne – kierunki: Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria

Podstawowe informacje

Czas Trwania Praktyk
Termin zakończenia praktyk

Dalsze informacje

Ubezpieczenie
Dokumenty potrzebne pracodawcy – porozumienie, skierowanie na praktyki lub umowa na praktyki
Procedury związane z odbywaniem praktyk