• Edukacja zdalna w erze cyfrowej

  Ze względu na rozwijający się rynek nowych technologii, konieczne staje się zdobywanie wiedzy i umiejętności wykorzystania ich w organizacji. Rynek biznesowy jak również portale uczelni zasypane są szkoleniami online, które są jedynie „zrzutem” informacji, są często nudne i nie budują zaangażowania ich uczestników. Studia podyplomowe „Edukacja zdalna w erze cyfrowej” mają przygotować absolwentów do samodzielnego tworzenia wysokiej jakości szkoleń on-line z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3.

  Celem studiów jest:

  1. zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania nowych technologii informatycznych w nauczaniu,
  2. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego,
  3. zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, rozwoju oraz prowadzenia szkoleń i wykładów on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.

   
  Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje dotyczące różnych obszarów działań edukacyjnych, szkoleń, rozwoju pracowniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie nauczania i uczenia się, w tym wykorzystania języka programowania JavaScript oraz języka HTML5 i stylów CSS3. Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania oraz organizowania wykładów i szkoleń on-line. Będzie posiadał kwalifikacje niezbędne do zarządzania i administracji platformami do szkoleń on-line.

  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego.

  Czytaj więcej: https://cyfrera.sggw.pl/.

 • Podyplomowe studia baz danych

  Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą budowy, projektowania, programowania i administracji relacyjnymi bazami danych.

  W naszych studiach skoncentrowaliśmy się na nauczaniu najpopularniejszych systemów bazodanowych na świecie: Oracle oraz SQL Server. Systemy bazodanowe są jądrem współczesnych systemów informatycznych, decydującym w dużej mierze o wydajności, możliwościach a także skalowalności, a więc możliwościach rozbudowy tychże systemów. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani na rynku pracy.

  Program nauczania jest tak skonstruowany aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, niemające żadnego przygotowania, jak również osoby już znające nauczane systemy, lecz chcące uporządkować i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

  Czytaj więcej: https://bazy.sggw.pl/.

 • Administracja systemami i aplikacjami

  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi oraz wdrażaniem i utrzymaniem popularnych aplikacji, a także konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi w oparciu o technologie CISCO.

  Jesteśmy zdania, że ze względu na złożoność obecnych systemów operacyjnych konieczna jest specjalizacja, jednak każdy specjalista powinien być zorientowany również w innych środowiskach. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Windows Server, jednak w planie studiów znajdują się również, w ograniczonym zakresie, zajęcia z systemu Linux.

  Studium skierowane jest przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych. Wiedzeni doświadczeniem oraz znajomością potrzeb rynku postanowiliśmy stworzyć coś więcej niż tylko jeszcze jeden kierunek studiów podyplomowych. Dlatego też oprócz zajęć oferujemy szereg dodatkowych korzyści. Jest to możliwe dzięki dobraniu kadry wykładowców spośród osób zajmujących się zawodowo wybraną tematyką. Wielu z nich prowadzi szkolenia komercyjne, które aby sprostać wymaganiom rynku są prowadzone na wysokim poziomie, a od prowadzących wymagają wciąż aktualizowanej fachowej wiedzy popartej praktyką. Nasi wykładowcy regularnie uczestniczą w różnych wdrożeniach, asystach technicznych bądź usługach utrzymania systemów informatycznych. Zatrudniamy certyfikowanych trenerów Microsoft (MCT).

  Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: MTA, MCSA, MCSE, CCNA, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Oczywiście na naszych studiach uczą osoby, które posiadają te tytuły i mogą dostarczyć Państwu dodatkowych informacji na ten temat.

  Czytaj więcej: https://asia.sggw.pl/o-nas/.

 • Efektywna administracja systemami Linuksowymi

  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami Linuksowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, wdrażaniem i utrzymaniem popularnych usług sieciowych, a także konfigurowanie usług o wysokiej dostępności oraz budowanie klastrów i zarządzanie nimi. Poruszona będzie również tematyka dotyczącej chmury OpenStack nazywanej Linuksem przyszłości.

  Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Ze względu na złożoność obecnych systemów firmowych konieczna jest specjalizacja. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Red Hat Enterprise Linux (oraz jego pochodnych, takich jak Oracle Linux, CentOS czy też Scientific Linux). Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych. Celem studiów jest kształcenie administratorów systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux, sieci komputerowych oraz aplikacji: OpenStack, Red Hat Satellite Server i Red Hat Spacewalk, Red Hat Cluster Suite, a także Red Hat Enterprise Virtualization i Red Hat OpenShift oraz Red Hat Identity Management, Red Hat GlusterFS i Red Hat Ansible Tower.

  Absolwenci studiów będą posiadać kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z najpopularniejszymi dystrybucjami systemu Linux takimi jak Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, Scientific Linux. Przedstawiona zostanie również kompleksowa wiedza dotycząca konfigurowania, administrowania i utrzymania środowisk łączących systemy Linux i Windows. Oprócz wiedzy dotyczącej systemów operacyjnych studenci będą przygotowani do wdrażania, konfigurowania i zarządzania popularnymi usługami: DHCP, PXE, apache, dovecot, postfix, sendmail, mysql, kickstart a także znajomość rozwiązań o wysokiej dostępności: Red Hat Cluster Suite. Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane, aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: RHCSA, RHCE, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy jako administratorzy systemów korporacyjnych oraz aplikacji. Ich wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje pożądane będą również w firmach zajmujących się wdrożeniami systemów informatycznych i doradztwem.

  Czytaj więcej: https://selinux.sggw.pl/.