• Administracja systemami i aplikacjami

  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi oraz wdrażaniem i utrzymaniem popularnych aplikacji, a także konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi w oparciu o technologie CISCO.

  Jesteśmy zdania, że ze względu na złożoność obecnych systemów operacyjnych konieczna jest specjalizacja, jednak każdy specjalista powinien być zorientowany również w innych środowiskach. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Windows Server, jednak w planie studiów znajdują się również, w ograniczonym zakresie, zajęcia z systemu Linux.

  Studium skierowane jest przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych. Wiedzeni doświadczeniem oraz znajomością potrzeb rynku postanowiliśmy stworzyć coś więcej niż tylko jeszcze jeden kierunek studiów podyplomowych. Dlatego też oprócz zajęć oferujemy szereg dodatkowych korzyści. Jest to możliwe dzięki dobraniu kadry wykładowców spośród osób zajmujących się zawodowo wybraną tematyką. Wielu z nich prowadzi szkolenia komercyjne, które aby sprostać wymaganiom rynku są prowadzone na wysokim poziomie, a od prowadzących wymagają wciąż aktualizowanej fachowej wiedzy popartej praktyką. Nasi wykładowcy regularnie uczestniczą w różnych wdrożeniach, asystach technicznych bądź usługach utrzymania systemów informatycznych. Zatrudniamy certyfikowanych trenerów Microsoft (MCT).

  Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: MTA, MCSA, MCSE, CCNA, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Oczywiście na naszych studiach uczą osoby, które posiadają te tytuły i mogą dostarczyć Państwu dodatkowych informacji na ten temat.

  Czytaj więcej: https://asia.sggw.edu.pl/.

 • Edukacja zdalna w erze cyfrowej

  Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instruktażowego, rozwoju szkoleń on-line, prowadzenia szkoleń on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym oraz planowania procesów edukacyjnych i szkoleniowych z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu.

  Czytaj więcej: https://cyfrera.sggw.pl/.

 • Efektywna administracja systemami Linuksowymi

  Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami Linuksowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, wdrażaniem i utrzymaniem popularnych usług sieciowych, a także konfigurowanie usług o wysokiej dostępności oraz budowanie klastrów i zarządzanie nimi. Poruszona będzie również tematyka dotycząca chmury OpenStack nazywanej Linuksem przyszłości.

  Czytaj więcej: https://selinux.sggw.pl/.

 • Nowoczesna Analiza Danych

  Nowoczesna Analiza DanychW dzisiejszych czasach dane stały się towarem. W związku z tym następuje jednoczesny rozwój wielu dziedzin nauki i technologii. Ze względu na rosnące ilości danych oraz ich coraz większą różnorodność rozwijane są systemy bazodanowe. Tej dziedzinie dedykowane są inne nasze studia: Podyplomowe Studia Baz Danych. Z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie na systemy pozwalające w bezpieczny sposób udostępniać dane uprawnionym osobom. Od strony technicznej zajmują się tym administratorzy systemów operacyjnych, aplikacji, czy też sieci. Im dedykowane są kolejne nasze studia: Administracja Systemami i Aplikacjami.

  Jednak dane nie są cenne same w sobie. Ich wartość polega na tym, że można z nich wydobyć informacje, a do tego potrzebna jest właśnie analiza danych. Analizując dane możemy niejako zamieniać je (kolumny liczb, dat, tekstów) na informacje, które mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Prezentowane studia: Nowoczesna Analiza Danych zorientowane są na szeroko pojętą analizę danych. Omawiamy tu zarówno podstawy matematyczne analizy danych, jak również uczymy efektywnego korzystania z wielu programów oraz środowisk analitycznych. Dzięki temu słuchacze nabędą umiejętności, nie tylko efektywnego analizowania danych, ale również przejrzystego sposobu prezentowania wyników oraz ich współdzielenia i dystrybucji. Słuchacze nabędą umiejętności posługiwania się nie tylko narzędziami analizy statystycznej ale również takimi, które są związane ze znacznie nowszymi metodami. Mowa tu o technikach data mining, sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym. Jako przykład nowoczesnej platformy wymiany danych omawiane będą technologie chmurowe.

  Czytaj więcej: https://nad.sggw.edu.pl/.

 • Podyplomowe studia baz danych

  Podyplomowe Studia Baz Danych w Warszawie mają na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat systemów informacyjnych opartych na bazach danych, ich strukturze, zasadach projektowania i administracji oraz użytkowania. Plan studiów został tak ułożony aby w studiach mogli uczestniczyć zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane. Studenci poznają środowiska Oracle, Microsoft SQL Server oraz systemy z nim związane: Reporting Services, Integration Services, Analysis Services. W ramach studiów studenci nabywają wiedzę dotyczącą XML oraz systemów informacji przestrzennej GIS.

  Czytaj więcej: https://bazy.sggw.edu.pl/.